Bod č. 42

Rôzne
R1 - Spracovávanie stavebných uzáver na území MŠ B-NM
R2 - Preverenie možnosti aktualizácie VZN o miestnych poplatkoch – zaujatie verejného priestranstva
R3 - Vypracovanie plánu zimnej údržby
R4 - Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku MZ
R5 - Ukončenie platných zmlúv – umiestnenie reklamných zariadení – bilboardov a megaboardov
R6 - Rada školy pri ZŠsMŠ Sibírska odvolanie (Mikuš) a voľba (Mašátová Haliaková) člena
R7 - Možnosť čerpania dlhodobých úverov – preverenie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.