Bod č. 33

Návrh na zverenie majetku s názvom „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 317 688 73
MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.