Bod č. 23

Dodatok č. 1 k Návrhu Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.