Bod č. 8

Rôzne:
R1 - Návrh na schválenie zmeny prideleného nájomného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu Ľubomíra Kolára
R2 - Tvorba webového sídla bamn.sk (Poslanecký návrh)
R3 - Preverenie procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM (Poslanecký návrh)
R4 - Obmedzenie plastov (Poslanecký návrh)K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.