Bod č. 17

Návrh časového harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MZ MČ BNM na rok 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.