Bod č. 41

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 19. zasadnutie 13.06.2017
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Tibor Csomor - vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy zastúpený Martin Ješko - odborný referent oddelenia správy majetku a vnútornej správy
    Mgr. Bronislava Petríková - referentka oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu Farkašovú


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.