Bod č. 7

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 08.11.2016
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca odd. hospodárskeho a finančného
    Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľkých činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Ing. Ingrid Hollá - referent odd. hospodárskeho a finančného

Stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.