Bod č. 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.