Bod č. 28

Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.