Bod č. 27

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.