Bod č. 20

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.