Bod č. 15

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.