Bod č. 14

Návrh na odvolanie a doplnenie členov – zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Riazanská 75


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.