Bod č. 44

Rôzne:
Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠsMŠ Kalinčiakova 12
Písomný návrh - Mgr. Rudolf Kusý


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.