Bod č. 43

Rôzne:
Rokovací poriadok MZ - doplnenie
Návrh poslanca - Ing. Libor Gašpierik


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.