Bod č. 15

Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.