Bod č. 3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.