Bod č. 4

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.