Bod č. 3

Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. xy o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou častou Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.