Bod č. 6

Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.