Bod č. 5

Návrh na predaj pozemku registra „C-KN“ parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.