Bod č. 15

Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.