Bod č. 8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.