Bod č. 6

Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácia Snežienka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.