Bod č. 7

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.