Bod č. 8

Informácia o interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Mgr. Mikuša.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.