Bod č. 6

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.