Bod č. 5

Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.