Bod č. 3

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.