Bod č. 5

Voľba podpredsedu Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.