Bod č. 4

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14. 02. 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.