Bod č. 9

Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.