Bod č. 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.