Bod č. 3

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratsilava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.