Bod č. 13

Stanovisko k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.