Bod č. 12

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.