Bod č. 6

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.