Bod č. 4

Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č.7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.