Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.