Bod č. 12

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.