Bod č. 5

Informácia o investičných aktivitách a príprave projektov pre školy a školské zariadenia (p. Varga)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.