Bod č. 6

Zmena nájomcu – zubná ambulancia na ZŠsMŠ Kalinčiakova


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.