Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva MČ BNM s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom MČ BNM

  • Typ: Komisia
[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Ing. Galamboš Pavol

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

palko92@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Ing. Mrva Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

jakub_mrva@yahoo.com

[nazov]

Mgr. Petrovič Juraj

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

jurajpetrovic@oks.sk

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com