Komisia mandátová (2014-2018)

  • Typ: Komisia
  • Predseda: Mgr. Norovský Marek
  • Podpredseda: JUDr. Mikulec Richard
  • Mandátová komisia zasadá pri každom rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a eviduje účasť poslancov na rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.