Bod č. 6

Návrh záverečného účtu MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.