Bod č. 18

Rôzne:
Podnet obyvateľky Pyrenejskej ul. na prešetrenie šírkových parametrov Pyrenejskej ulice z dôvodu neodvážania odpadu spoločnosťou OLO kvôli nedostatočnej šírke a veľkému sklonu tejto komunikácie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.