Bod č. 17

Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.