Bod č. 15

Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ BNM, ktorým sa súčasne zmení VZN MČ B-NM č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.