Bod č. 18

Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a. s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.