Bod č. 17

Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.